Dự án: Thiết kế phòng khám nhi The Medcera Mỗ Lao, Hà Đông

Diện tích: Tầng 1 là 150 m2

Địa chỉ: Nguyên Văn Lộc, KDT Mỗ Lao,Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư : Chị Mai Thanh Yên

Thời gian hoàn thành : 2 Tháng

Thông tin khác:

Đây là tầng 1 của phòng khám The Medcera Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Bao gồm các khu vực tiếp đón, quầy thuốc và phòng cấp cứu.